• TELEVISGO

  • Bộ giám sát nhiệt độ TelevisGo/60 Kit Part No : TGOAXE600E000 Eliwell/Taiwan Serial Adapter Part No : SAT1AMM100000 Eliwell/Italy Công Ty TNHH SAO PHƯƠNG NAM Điện thoại: (08) 35268109 Fax: (08) 384844090 Địa Chỉ : 212/24, Nguyễn Văn Nguyễn, P.Tân Định, Quận, TP.HCM Email: info@southernstar-vn.com Website: http://southernstar-vn.com
  • Liên hệ
  • Ứng dụng
  • Tính năng
  • Đánh giá

Bộ televisgo tích hợp để giám sát toàn bộ kho lạnh âm và dương thông qua Web.

Copyright © 2019 SAO PHƯƠNG NAM. Thiết kế web Nina
Online: 2 | Truy cập tuần: 114 | Tổng truy cập: 156358